โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

       ภายในปี ๒๕๖๐ นักเรียนมีทักษะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารบนพื้นฐานจิตอาสา  มารยาทงาม ตามทันเทคโนโลยี  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

คำขวัญโรงเรียน

       โรงเรียนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

 

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.5 KB