โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : ประภาวดี กลับใหม่ (ฮาซานะห์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
ที่อยู่ : 75/2 หมู่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหัดยะลา 95000
เบอร์มือถือ : 0824304771
อีเมล์ : prapa_403@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม