โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุกรี แวหะมะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0896847895
อีเมล์ : yayeewu95000@hotmail.com
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,13:19  อ่าน 155 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคุณครูต้นหวัดชายแดนภาคแบบ ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่สามจังใต้
รายละเอียดผลงาน

-  ได้รับคุณครูต้นหวัดชายแดนภาคแบบ ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่สามจังใต้

Save thechildren / องค์การยูนิเซฟกลุ่มลูกเหรียง

22 พฤศจิกายน ประจำปี 2560

โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,13:19   อ่าน 155 ครั้ง