โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาววรนุช ศรีวิไล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พันธกิจ
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
ปรัชญา
กลยุทธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 14/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 877168
Page Views 1041821
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนคิดอย่างไร หากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมใช้รถใช้ถนน
ดูผลโหวด
การใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าสาป
ดูผลโหวด
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ท่านคิดว่ามีประโยชน์ไหม
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแบหอ กรงปินัง
2 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรงปินัง
3 โรงเรียนสันติวิทยา กรงปินัง
4 โรงเรียนบ้านกูวา กรงปินัง
5 โรงเรียนบ้านปุโรง กรงปินัง
6 โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรงปินัง
7 โรงเรียนบ้านสะเอะ กรงปินัง
8 โรงเรียนบ้านโฉลง กรงปินัง
9 โรงเรียนบ้านสะเอะใน กรงปินัง
10 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม รามัน
11 โรงเรียนบ้านพรุ รามัน
12 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส รามัน
13 โรงเรียนบ้านกาเม็ง รามัน
14 โรงเรียนบ้านยือโระ รามัน
15 โรงเรียนบ้านเกียรติ รามัน
16 โรงเรียนบ้านจำปูน รามัน
17 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ รามัน 073216854
18 โรงเรียนบ้านบือยอง รามัน
19 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ รามัน
20 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 รามัน
21 โรงเรียนบ้านบือดองพัฒนา รามัน
22 โรงเรียนบ้านมาแฮ รามัน
23 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน รามัน
24 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา รามัน
25 โรงเรียนบ้านคูวอ รามัน
26 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ รามัน
27 โรงเรียนบ้านรามัน รามัน
28 โรงเรียนธารแร่ รามัน
29 โรงเรียนบ้านพอแม็ง รามัน
30 โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ รามัน
31 โรงเรียนบ้านกาลอ รามัน
32 โรงเรียนบ้านวังพญา รามัน
33 โรงเรียนบ้านปงตา รามัน
34 โรงเรียนบ้านแหลมทราย รามัน
35 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ รามัน
36 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รามัน
37 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส รามัน
38 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน รามัน
39 โรงเรียนบ้านกาดือแป รามัน
40 โรงเรียนบ้านบือเล็ง รามัน
41 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน รามัน
42 โรงเรียนบ้านตะโละ รามัน
43 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) รามัน
44 โรงเรียนบ้านนาเตย รามัน
45 โรงเรียนบ้านเกะรอ รามัน
46 โรงเรียนบ้านปูลัย รามัน
47 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ รามัน
48 โรงเรียนบ้านบือมัง รามัน
49 โรงเรียนบ้านไม้แก่น รามัน
50 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ รามัน
51 โรงเรียนบ้านกือแล รามัน
52 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง รามัน
53 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ รามัน
54 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ รามัน
55 โรงเรียนบ้านละแอ รามัน
56 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส รามัน
57 โรงเรียนบ้านต้นแซะ รามัน
58 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ รามัน
59 โรงเรียนบ้านกาลูปัง รามัน
60 โรงเรียนบ้านสะโต รามัน
61 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ รามัน
62 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รามัน
63 โรงเรียนพัฒนาบาลอ โกตาบารู รามัน (073) 262036
64 โรงเรียนบ้านโกตาบารู โกตาบารู รามัน (073) 251295
65 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมืองยะลา
66 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ เมืองยะลา
67 โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง เมืองยะลา
68 โรงเรียนบ้านบุเกะคละ เมืองยะลา
69 โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) เมืองยะลา
70 โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) เมืองยะลา
71 โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา 0-73 21-2790
72 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา เมืองยะลา
73 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา เมืองยะลา
74 โรงเรียนบ้านพงยือไร เมืองยะลา
75 โรงเรียนวัดชมพูสถิต เมืองยะลา
76 โรงเรียนศานติธรรม เมืองยะลา
77 โรงเรียนบ้านกะตูปะ เมืองยะลา 073274138
78 โรงเรียนบ้านสาคอ เมืองยะลา
79 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ สาขาบ้านป่าพ้อ เมืองยะลา
80 โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา
81 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง เมืองยะลา
82 โรงเรียนบ้านเบญญา เมืองยะลา
83 โรงเรียนบ้านตาโละ เมืองยะลา
84 โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ เมืองยะลา
85 โรงเรียนบ้านต้นหยี เมืองยะลา
86 โรงเรียนศรีพัฒนาราม เมืองยะลา
87 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เมืองยะลา
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เมืองยะลา
89 โรงเรียนบ้านปาโจ เมืองยะลา
90 โรงเรียนบ้านตาเซะ เมืองยะลา
91 โรงเรียนมานะศึกษา เมืองยะลา
92 โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) เมืองยะลา
93 โรงเรียนวัดลำใหม่ เมืองยะลา
94 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เมืองยะลา
95 โรงเรียนบ้านบุดี เมืองยะลา
96 โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) เมืองยะลา
97 โรงเรียนผดุงประชา เมืองยะลา
98 โรงเรียนบ้านจือนือแร เมืองยะลา
99 โรงเรียนบ้านพร่อน เมืองยะลา
100 โรงเรียนอนุบาลประณีต เมืองยะลา
101 โรงเรียนบ้านยะลา เมืองยะลา
102 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) เมืองยะลา (073) 253367
103 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง เมืองยะลา
104 โรงเรียนบ้านจาหนัน เมืองยะลา
105 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา เมืองยะลา
106 โรงเรียนรัชตะวิทยา เมืองยะลา
107 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ เมืองยะลา
108 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 เมืองยะลา
109 โรงเรียนบ้านไทรงาม เมืองยะลา
110 โรงเรียนประชาอุทิศ เมืองยะลา
111 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย เมืองยะลา
112 โรงเรียนยะลาบำรุง เมืองยะลา
113 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เมืองยะลา
114 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) เมืองยะลา
115 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 3 เมืองยะลา
116 โรงเรียนบ้านทุ่งคา เมืองยะลา
117 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) เมืองยะลา
118 โรงเรียนบ้านคลองทราย เมืองยะลา
119 โรงเรียนบ้านปอเยาะ เมืองยะลา
120 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน เมืองยะลา
121 โรงเรียนเพ็ญศิริ เมืองยะลา
122 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) เมืองยะลา
123 โรงเรียนบ้านบาโด เมืองยะลา
124 โรงเรียนบ้านท่าสาป ท่าสาป เมืองยะลา (073) 299305
125 โรงเรียนบ้านตาสา พร่อน เมืองยะลา 073252516
126 โรงเรียนบ้านบาโงย สะเตง เมืองยะลา 073-251374