โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาววรนุช ศรีวิไล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พันธกิจ
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
ปรัชญา
กลยุทธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 14/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 775727
Page Views 931613
โรงเรียนในสังกัด
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนคิดอย่างไร หากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมใช้รถใช้ถนน
ดูผลโหวด
การใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าสาป
ดูผลโหวด
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ท่านคิดว่ามีประโยชน์ไหม
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแบหอ กรงปินัง
2 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรงปินัง
3 โรงเรียนบ้านกูวา กรงปินัง
4 โรงเรียนสันติวิทยา กรงปินัง
5 โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรงปินัง
6 โรงเรียนบ้านปุโรง กรงปินัง
7 โรงเรียนบ้านสะเอะ กรงปินัง
8 โรงเรียนบ้านโฉลง กรงปินัง
9 โรงเรียนบ้านสะเอะใน กรงปินัง
10 โรงเรียนบ้านกาเม็ง รามัน
11 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม รามัน
12 โรงเรียนบ้านพรุ รามัน
13 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส รามัน
14 โรงเรียนบ้านเกียรติ รามัน
15 โรงเรียนบ้านยือโระ รามัน
16 โรงเรียนบ้านบือยอง รามัน
17 โรงเรียนบ้านจำปูน รามัน
18 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ รามัน 073216854
19 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ รามัน
20 โรงเรียนบ้านบือดองพัฒนา รามัน
21 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 รามัน
22 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน รามัน
23 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา รามัน
24 โรงเรียนบ้านมาแฮ รามัน
25 โรงเรียนธารแร่ รามัน
26 โรงเรียนบ้านคูวอ รามัน
27 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ รามัน
28 โรงเรียนบ้านรามัน รามัน
29 โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ รามัน
30 โรงเรียนบ้านกาลอ รามัน
31 โรงเรียนบ้านวังพญา รามัน
32 โรงเรียนบ้านพอแม็ง รามัน
33 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รามัน
34 โรงเรียนบ้านปงตา รามัน
35 โรงเรียนบ้านแหลมทราย รามัน
36 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ รามัน
37 โรงเรียนบ้านกาดือแป รามัน
38 โรงเรียนบ้านบือเล็ง รามัน
39 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส รามัน
40 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน รามัน
41 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) รามัน
42 โรงเรียนบ้านนาเตย รามัน
43 โรงเรียนบ้านเกะรอ รามัน
44 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน รามัน
45 โรงเรียนบ้านตะโละ รามัน
46 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ รามัน
47 โรงเรียนบ้านบือมัง รามัน
48 โรงเรียนบ้านปูลัย รามัน
49 โรงเรียนบ้านกือแล รามัน
50 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง รามัน
51 โรงเรียนบ้านไม้แก่น รามัน
52 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ รามัน
53 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส รามัน
54 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ รามัน
55 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ รามัน
56 โรงเรียนบ้านละแอ รามัน
57 โรงเรียนบ้านกาลูปัง รามัน
58 โรงเรียนบ้านสะโต รามัน
59 โรงเรียนบ้านต้นแซะ รามัน
60 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ รามัน
61 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ รามัน
62 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รามัน
63 โรงเรียนพัฒนาบาลอ โกตาบารู รามัน (073) 262036
64 โรงเรียนบ้านโกตาบารู โกตาบารู รามัน (073) 251295
65 โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง เมืองยะลา
66 โรงเรียนบ้านบุเกะคละ เมืองยะลา
67 โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) เมืองยะลา
68 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมืองยะลา
69 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ เมืองยะลา
70 โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา 0-73 21-2790
71 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา เมืองยะลา
72 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา เมืองยะลา
73 โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) เมืองยะลา
74 โรงเรียนศานติธรรม เมืองยะลา
75 โรงเรียนบ้านกะตูปะ เมืองยะลา 073274138
76 โรงเรียนบ้านพงยือไร เมืองยะลา
77 โรงเรียนวัดชมพูสถิต เมืองยะลา
78 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง เมืองยะลา
79 โรงเรียนบ้านเบญญา เมืองยะลา
80 โรงเรียนบ้านสาคอ เมืองยะลา
81 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ สาขาบ้านป่าพ้อ เมืองยะลา
82 โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา
83 โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ เมืองยะลา
84 โรงเรียนบ้านตาโละ เมืองยะลา
85 โรงเรียนบ้านต้นหยี เมืองยะลา
86 โรงเรียนศรีพัฒนาราม เมืองยะลา
87 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เมืองยะลา
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เมืองยะลา
89 โรงเรียนมานะศึกษา เมืองยะลา
90 โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) เมืองยะลา
91 โรงเรียนบ้านปาโจ เมืองยะลา
92 โรงเรียนบ้านตาเซะ เมืองยะลา
93 โรงเรียนบ้านบุดี เมืองยะลา
94 โรงเรียนวัดลำใหม่ เมืองยะลา
95 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เมืองยะลา
96 โรงเรียนผดุงประชา เมืองยะลา
97 โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) เมืองยะลา
98 โรงเรียนอนุบาลประณีต เมืองยะลา
99 โรงเรียนบ้านจือนือแร เมืองยะลา
100 โรงเรียนบ้านพร่อน เมืองยะลา
101 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง เมืองยะลา
102 โรงเรียนบ้านยะลา เมืองยะลา
103 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) เมืองยะลา (073) 253367
104 โรงเรียนรัชตะวิทยา เมืองยะลา
105 โรงเรียนบ้านจาหนัน เมืองยะลา
106 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา เมืองยะลา
107 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ เมืองยะลา
108 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 เมืองยะลา
109 โรงเรียนบ้านไทรงาม เมืองยะลา
110 โรงเรียนยะลาบำรุง เมืองยะลา
111 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เมืองยะลา
112 โรงเรียนประชาอุทิศ เมืองยะลา
113 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย เมืองยะลา
114 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) เมืองยะลา
115 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) เมืองยะลา
116 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 3 เมืองยะลา
117 โรงเรียนบ้านทุ่งคา เมืองยะลา
118 โรงเรียนเพ็ญศิริ เมืองยะลา
119 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) เมืองยะลา
120 โรงเรียนบ้านบาโด เมืองยะลา
121 โรงเรียนบ้านคลองทราย เมืองยะลา
122 โรงเรียนบ้านปอเยาะ เมืองยะลา
123 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน เมืองยะลา
124 โรงเรียนบ้านท่าสาป ท่าสาป เมืองยะลา (073) 299305
125 โรงเรียนบ้านตาสา พร่อน เมืองยะลา 073252516
126 โรงเรียนบ้านบาโงย สะเตง เมืองยะลา 073-251374