โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างอาคารเรียน 105/29
  

โรงเรียนบ้านท่าสาป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1  มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม         กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.   ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน  ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๓๐ น.   เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  โรงเรียนบ้านท่าสาป   ระหว่าง วันที่  ๒๙ มกราคม ๘ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๓-๒๕๓๑๘๗  ในวันและเวลาราชการ

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,03:26   อ่าน 5043 ครั้ง