โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

                 โรงเรียนบ้านท่าสาป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1  มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม         กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.   ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน  ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๓๐ น.   เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  โรงเรียนบ้านท่าสาป    ใน วันที่  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๓-๒๕๓๑๘๗  ในวันและเวลาราชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,05:02   อ่าน 1153 ครั้ง