โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ในวันที่ 9 พฤสจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าสาปได้รับเกียรติ จากท่าน วิสุทธิ์  ชูมัง มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสาป เนื่องจากมาดำรงตำแหน่งใหม่ และได้ตรวจเยี่ยม นักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านท่าสาป
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561,13:13   อ่าน 775 ครั้ง