โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุจิน บุญลิ่มเต็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป และคณะครู
บุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบ
ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าสาปมีคุณครูที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูปาริชาติ เพ็ญจันทร์ คุณครูสุกรี แวหะมะ และคุณครูรอสีเยาะ มะแอ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:48   อ่าน 958 ครั้ง