โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(Pre NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านท่าสาป ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(Pre NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เริ่มการสอบ
นักเรียนตั้งใจสอบมาก
กำลังสอบ
เริ่มการสอบ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:57   อ่าน 185 ครั้ง