โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป ย้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อน
นที่ 28 กันยายน 2560 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน ตำบลท่าสาป ได้เดินทางไปส่ง นางวันเพ็ญ แซ่แต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อน
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,21:31   อ่าน 333 ครั้ง