โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ
คำขวัญ
 คำขวัญโรงเรียนบ้านท่าสาป
     "ความรู้ดี  มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี"