โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

“ภายในปี ๒๕๖๐ นักเรียนมีทักษะใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารบนพื้นฐานจิตอาสา มารยาทงาม ตามทันเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.2 KB