โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน เป็นโลโก้สพฐ. ด้านล่างมีตัวอักษรโค้งเขียนว่า โรงเรียนบ้านท่าสาป

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB